Coneixement del medi i TIC

EL CONEIXEMENT DEL MEDI I LES TAC: LES FONTS D’INFORMACIÓ, ESTRATÈGIES BÀSIQUES EN LA RECERCA. RECURSOS.

PER REFLEXIONAR
  • Importància de la tasca pedagògica de treballar el pensament
  • Fonts d’informació que fa servir l’alumne en les activitats escolars (textual i gràfica)
  • Les fonts d’informació amb suport magnètic (cd-rom) i la seva possible utilització a l’escola
  • Estratègies bàsiques en la recerca i el tractament de la informació, ja sigui en cd-rom o a Internet: cerca, còpia i enganxat
  • Els processadors de textos i entorns ofimàtics, bases de dades (Access i altres), Full de càlcul (Excel), PowerPoint, Editors de pàgines web

RECURSOS

Programari

Programari educatiu: Clic, webs dinàmiques, cd-rom educatius: El cos humà, Naturalesa, Ciència, Com funcionen les coses, Atlas del món...

En línia

Algunes webs

PRÀCTICA

Provem de fer aquestes pràctiques:
  • Fem una col·lecció:
colex.jpg

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...